restaurování     konzervace    rekonzervace    výroba replik

PORCELÁN  •   KERAMIKA  •  SKLO  •  SÁDRA  •  RÁMY OBRAZŮ


Licence MKČR k restaurování
PORCELÁN A KERAMIKA
Komplexní restaurování porcelánu, hrnčiny, bělniny, kameniny, terakoty a dalších keramických materiálů.
Zpracování restaurátorských záměrů
PROVÁDĚNÍ PRŮZKUMŮ
Provedení a vyhodnocení průzkumů, zpracování restaurátorských záměrů, condition reportů, navržení režimu preventivní konzervace.
Restaurátorské práce
RESTAUROVÁNÍ, KONZERVACE, REKONZERVACE
Čištění, odstranění materiálů z předchozích zásahů, lepení, doplňování ztrát, provedení barevných retuší.
Výroba replik
ZE SÁDRY
Výroba modelů, forem, zhotovení odlitků, provedení barevných retuší a případných povrchových úprav.
Vyhledávání